تولید لباس های زنانه شرافیت

بانوان گرامی جز مشتریان ویژه شرافیت هستند. بررسی نیازهای مربوط به لباس های ورزشی بانوان و دریافت بازخود از همراهان شرافیت از طرف بانوان گرامی برای تولید مخصولات جدید مربوط به بانوان ما را بر آن داشت که در این قسمت به تنوع محصولات شرافیت اضافه کنیم بخصوص در بخش لباس های ورزشی بانوان. در این راستا تاپ های زنانه شرافیت و شلوار اسلش زنانه شرافیت و هودی زنانه شرافیت طراحی و در مرحله تولید قرار گرفته و به زودی به سبد محصولات شرافیت اضافه خواهند شد. و بانوان گرامی میتوانند ست رزشی بالاتنه و لگ های جدید شرافیت را نیز در سبد خرید شرافیت در دسترس داشته باشند.