زمان مناسب استفاده از بند لیفت

چه وقت از بند لیفت ها استفاده کنیم چه وقت استفاده نکنیم؟


بند لیفت ها به شما در بلند کردن وزنه های بیشتر و تکرار ست های بیشتر کمک میکند.

 بند لیفت ها یکی از ابزارهای فوق العاده کاربردی در بدنسازی است به خصوص در اجرای ست های آخر یا در بعضی از حرکات سنگین برای عضلات زیر بغل بسیاری از بدنساز ها به عنوان یک وسیله کمکی کاربردی و ارزشمند از آنها استفاده می کنند. شما به عنوان یک بدنساز حرفه ای باید بدانید که چه مواقعی از این بند لفت ها استفاده کنید و چه مواقعی استفاده نکنید.
این وسیله به دلیل کاهش مقداری از فشار به ورزشکار در راحت تر گرفتن میله کمک می کند.

استفاده از بند لیفت ها عنصر ضعف را از دستان شما می گیرد و اجازه می دهد تمرین را تا اخرین توان خود انجام دهید

چه موقع از بند لیفت ها استفاده نکنیم

برای جبران ضعف در قدرت عضلاتتان استفاده نکنید.
برای هر تمرینی استفاده نکنید.
برای راحتی و سهولت بیشتر در تمرین استفاده نکنید.
از بند لیفت ها به عنوان نیروی جانشین برای عضلات ساعد استفاده نکنید.
از بند لیفت ها به دلیل اینکه به شما اجازه می دهد تا فراتر از محدودیت و توانایی هایتان وزنه بزنید ، استفاده نکنید.

برای خرید چرم لیفت مچبدی شرافیت اینجا کلیک کنید