شلوار اسلش جدید زنانه

به زودی شلوار های اس لش زنانه با پارچه گلکسی و برش و مدلی متفاوت در سه رنگ سرمه ای ،طوسی،مشکی و چاپ حرفه ای pve در سه سایز به شما بانوان محترم ارائه خواهد شد.از انتقادات بجا و سازنده و به حق شما بانوان محترم کمبود تنوع محصولات بانوان بود که با ارائه تاپ و هودی زمستانی و اسلش مدل بانوان در حال رفع این نقد شما عزیزان هستیم

اعتقاد قلبی شرافیت هست که رشد و پیشرفتمان و احترام ب معنای واقعی کلمه به پیشنهادات و انتقادات و نهایت جلب رضایت شما حامیان هست امیدواریم توانسته باشیم تا به امروز بخشی از این اعتقادات را در عمل به شما نشان داده باشیم