مزایای استفاده از مچ‏ بند بدنسازی

افزایش فشار بر عضلات هدف :

می‏دانیم که هر تمرین برای تأثیر گذاری روی یک عضله خاص تعریف شده است. عضلات به نسبت یکدیگر در حالت های متفاوتی با قدرت‏های متفاوت عمل می‏کنند. از طرفی دیگر کوچک‏ و یا بزرگ‏ تر بودن عضلات با وجود خط کشش‏ های متفاوت باعث ایجاد تفاوت در زمان شروع خستگی عضلات می‏ شود. نتیجه این تفاوت‏ها در زمان تمرین بیشتر با وزنه‏ های سنگین تر مشخص می شود. عضلاتی که مسئول حفظ راستای مچ دست هستند زودتر از دیگر عضلات درگیر در تمرین خسته می شوند و باعث ایجاد محدودیت در انجام تمرینات خواهند شد. باند کشی مچ‏ دست در به عهده گرفتن این وظایف همکاری می‏ کند و زمان خستگی عضلات را عقب می ‏اندازد، در نتیجه عضلات هدفتان فرصت بیشتری برای رسیدن به اوج خستگی در اختیار دارند. این حالت باعث تحریک بیشتر عضله سازی در بدن می شود.

کاهش دامنه حرکتی مفصل های مجاور و نگه داشتن آنها در یک محدوده ایمن:

مفاصل بدن در حالت طبیعی دارای دامنه ی حرکتی در محدوده ای متفاوت می باشند. مفاصل در انتهای دامنه حرکتی شان اسیب پذیر تر هستند. با محدود کردن این دامنه حرکتی مفاصل، حرکت اندام‏ ها را در دامنه ای با امنیت بیشتر فراهم می‏ کنیم.

همچنین اعمال فشارهای زیاد، در دامنه حرکتی نامناسب باعث فرسودگی بافت‏های بدن و در نتیجه باعث آسیب‏ دیدگی بدن خواهند شد. در واقع استفاده از مچبند های بدنسازی از بهم خوردن راستای بیومکانیک مفاصل مچ جلوگیری میکند.

    

 

مزایای استفاده از مچ‏ بند بدنسازی

مقاله‌های پیشنهادی

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام . شرافیت همیشه پاسخگوی شماست .
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم