پیک رایگان شرافیت برای تهرانی ها

پیک رایگان شرافیت برای تهرانی ها تا پایان سال ۹۸ . سفارشات خود را ثبت نمایید و فردای روز سفارش از ساعت ۱ عصر تا ساعت ۵ غروب محصول به دست شما میرسد شما میتوانید در حیت سفارش درخواست دو سایز نموده و در زمانی که محصول به دست شما میرسد آن را  دست نمایید در صورتی که از محصول راضی نبودید محصول مرجوع میشود بدون هزینه پیک.