استفاده از مچ بند بدنسازی شرافیت  در تمرینات بدنسازی

مچ بند بدنسازی  شرافیت یکی از خاص ترین مجصولات شرافیت در دسته لوازم بدنسازی می باشد که برای ورزش بدنسازی بسیار واجب و ضروری است .

لوازم بدنسازی

مچ بند کشی شرافیت

۸۵,۰۰۰ تومان

لوازم بدنسازی

ریپ لیفت شرافیت

۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان