همکاری با شرافیت

اگر دوست داری عضوی از خانواده ی بزرگ شرافیت باشی فرم زیر رو پر کن . به زودی باهات تماس میگیریم .

  • اطلاعات فردی

  • بهترین زمان تماس با شما

  • سوابق قبلی شما

  • عنوان شغلتاریخ شروعتاریخ پایانمحل کار 
  • بیشتر در مورد خود توضیح دهید

  • انواع فایل های مجاز : pdf, docs, txt, حداکثر اندازه فایل: ۷۸ GB.