کمربند بدنسازی چرم یکی دیگر از لوازم بدنسازی شرافیت می باشد که برای بازدهی بیشتر در حین تمرینات بدنسازی و جلوگیری از آسیب های احتمالی استفاده می شود. این کمربند از چرم گاومیش وگاو اعلاء و فوم طبی فشرده ساخته شده که نخ دوخت نمره ۹ ترکیه ای برای دوخت آن استفاده شده است.

در اکثر حرکات بدنسازی از جمله  کار با دمبل و هالتر و اسکوات ها و اکثر دستگاه سیم کش ها می توان از این کمربند استفاده نمود.

کمربند بدنسازی

واکس چرم

۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
۶۳۵,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰ تومان